Tilbage
1/11
Tilbage

Napoleonskrigene

Krigen fortsatte ude i Europa. Frankrig havde krigslykken på sin side og vandt alle de slag, som dets hære udkæmpede. Franskmændene havde nemlig en general, der var et militært geni. Han hed Napoleon Bonaparte, og man kalder af samme grund krigene i Europa i starten af 1800-tallet for Napoleonskrigene. Napoleon gjorde sig selv til kejser af Frankrig og erobrede næsten halvdelen af Europa. Men han kunne ikke besejre sin værste fjende, England. England ligger på en ø, og Napoleon havde ikke nok krigsskibe, der kunne få hans hær derover. Englænderne havde mange flere, og de lå på havet rundt om England og holdt skarpt øje og forhindrede Napoleon i at sejle nogen steder hen for at erobre lande uden for Europa. Napoleon var herre over Europa, men England var herre over verdenshavene. De engelske krigsskibe var bygget af træ, og de skulle vedligeholdes for ikke at rådne. Vedligeholdelsen krævede en masse forskellige materialer: Træ og tømmer til skibenes skrog og master, jern til at støbe kanoner og ankrer af, og tovværk og sejldug. De fleste af disse materialer fik England fra landene omkring Østersøen. Det hele måtte fragtes med skibe over havet, og skibene måtte gennem de danske farvande for at komme frem til Østersøen.