Tilbage
1/12
Tilbage

Den florissante periode

For 200 år siden var Danmark en meget større stat, end det er i dag. Danmark og Norge var forenet i et tvillingerige og var en af verdens største handelsnationer. Danmark-Norge var i det meste af 1700-tallet en neutral stat, hvilket betød, at når der var krig, så holdt riget sig ude af konflikterne – og tjente penge på krigene i stedet. Når stater var i krig, så kunne deres handelsskibe nemlig ikke sejle på verdenshavene, da de risikerede at blive erobret af fjendens krigsskibe. Men de danske og norske handelsskibe kunne godt fragte de stridende landes varer rundt på verdenshavene, fordi det ikke var tilladt at angribe skibe fra neutrale nationer. Den slags forretninger var der mange penge i, og af samme grund tjente de danske købmænd og handelshuse enorme formuer. Man har kaldt denne periode i Danmarkshistorien for Den florissante periode. Florissant betyder blomstrende, og købmændene blev meget rige. I 1789 udbrød den franske revolution, da franskmændene gjorde oprør mod kongens og adelens undertrykkelse. Det blev meget blodigt, og den franske konge og dronning blev halshugget sammen med en stor del af adelen og tusinder af folk, der var på kongens side. I stedet skulle landet regeres af borgerne, mente franskmændene. Resten af de europæiske lande var monarkier med konger på tronen, og de blev bange for franskmændenes nye, farlige ideer. Snart efter var Frankrig i krig med alle sine nabolande, heriblandt England, som var den mest indædte modstander af de oprørske franskmænd.